Przeprowadziliśmy audyt oceny zgodności z zakresu ochrony środowiska, substancji chemicznych i bezpieczeństwa i higieny pracy w Foster Wheeler.