Przeprowadziliśmy audyt oceny zgodności z zakresu ochrony środowiska, substancji chemicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej w zakładzie Kosmepol Sp. z o.o.