Szkolenie doskonalące

Dyrektywa 2012/27/UE – z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, a w ślad za nią Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, nałożyła na duże przedsiębiorstwa obowiązek przeprowadzania audytu energetycznego. Pierwszy audyt musi być zrealizowany do 30.09.2017.

Nowy obowiązek dotyczy ok. 2500 przedsiębiorstw. Firmy planują przeprowadzenie tych audytów, ale mają wiele wątpliwości dotyczących zasad ich realizacji. Ustawa nie przedstawia precyzyjnych kryteriów ich wykonania. Dodatkowo wątpliwości budzi wymóg określający kwalifikacje audytorów.

Uczestnicy: 

Szkolenie jest dedykowane osobom, które są odpowiedzialne za zapewnienie, że w ich firmach zostanie przeprowadzony audyt energetyczny i zostaną zrealizowane obowiązki z tym związane wynikające z Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

Program szkolenia

 • Wymagania Dyrektywy 2012/27/UE – z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej – w zakresie audytów energetycznych przedsiębiorstw.
 • Wymagania Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej – w zakresie audytów energetycznych przedsiębiorstw
 • Podmioty zobowiązane do przeprowadzenia audytów energetycznych
 • Wyłączenia z obowiązku przeprowadzania audytów energetycznych
 • ISO 50001 a audyt energetyczny – podobieństwa i różnice
 • Normy dotyczące realizacji audytów energetycznych: ISO 50002, PN – 16247
 • Dane wejściowe potrzebne do realizacji audytu w zakresie
  • Budynków
  • Instalacji przemysłowych
  • Transportu
 • Przykładowe działania/obszary związane z poprawą efektywności energetycznej – możliwe do wykorzystania w ramach audytu energetycznego przedsiębiorstwa
  • Układy zasilania elektrycznego
  • Instalacje i źródła ciepła
  • Silniki i układy napędowe,
  • Instalacje oświetleniowe
 • Przykłady dodatkowych korzyści dla przedsiębiorstwa – nie związanych z poprawą efektywności energetycznej a redukujących koszty mediów energetycznych
 • Zakres informacji przekazywanej do PURE

Prezentacja skrót

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia obejmuje jeden dzień szkoleniowy (6 godzin lekcyjnych).

Terminy

Sprawdź w kalendarzu na kiedy zaplanowano najbliższe szkolenie otwarte.

Szkolenie nie jest obecnie zaplanowane? Napisz do nas!

Szkolenie poprowadzi

Anna Kominek

Więcej informacji o trenerze znajdziesz TUTAJ.