Wiele osób zajmujących się tematyką zarządzania jakością często stosuje zamiennie dwa słowa audit i audyt. Posługiwanie się każdym z tych słów w odniesieniu to tego samego terminu budzi jednak sporo kontrowersji. Dylemat ten wynika przede wszystkim z faktu, iż zgodnie ze wszystkimi słownikami języka polskiego słowo audit jest formą niepoprawną. Za właściwą gramatycznie powszechnie uważa się natomiast audyt.

Sytuacja, która sprawia że regularnie stosuje się na zmianę słowo audit i audyt w kontekście zarządzania jakością, jest rezultatem wykorzystania słowa audit w polskim tłumaczeniu normy ISO. Również określenie, jakim jest auditowanie, bardzo często pojawia się przy okazji tematów związanych z systemami zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego. Różnic względem obu tych słów można się jednak doszukiwać nie tylko w ich pisowni, ale również w charakterze. W przeciwieństwie do audytu, który dotyczy restrykcyjnego kontrolowania i oceniania standardów danej organizacji oraz funkcjonowania systemu jako całości, audit jest terminem bardziej przyjaznym i wyraża pewnego rodzaju dążenie do osiągnięcia wymagań związanych z systemem zarządzania jakością.

Chcąc określić zasady dotyczące naprzemiennego stosowania słowa audit i audyt, można dojść do wniosku, iż mimo że z punktu widzenia językowego prawidłową formą jest słowo audyt, w przypadku rozmowy na temat szeroko rozumianego zarządzania jakością, wybór któregokolwiek ze słów nie będzie miał aż tak dużego znaczenia.