Czy można dzisiaj bagatelizować potencjał mediów społecznościowych w kreowaniu sprzedaży? Jak efektywnie wykorzystywać LinkedIn do inicjacji działań sprzedażowych, budowania własnej marki i poszukiwania nowych leadów?

Cel i korzyści szkolenia:

Media społecznościowe są jednym z najefektywniejszych narzędzi do komunikowania marki – a konkretnie tego, co możemy zaoferować naszym klientom. Należy jednak pamiętać, że nie powinny być celem samym w sobie, lecz narzędziami, za pomocą których realizuje się strategiczne cele sprzedażowe.

 • LinkedIn jest platformą społecznościową przeznaczoną do nawiązywania kontaktów biznesowych i obecnie zarejestrowanych jest tam ponad 380 mln użytkowników, w tym ponad 2 mln w Polsce. Tak jak Facebook z założenia służy rozrywce, tak LinkedIn służy celom biznesowym.
 • LinkedIn jest świetnie przystosowany do świata marek z uwagi na swój biznesowy charakter. Potencjał portalu wynika także z dużego zaufania użytkowników, a to też ma bezpośredni wpływ na skuteczność komunikacji marek obecnych na tej platformie.

Uczestnicy:

Szkolenie jest dla wszystkich osób, które szukają dywersyfikacji w metodach dotarcia do klientów. Realnie czują, że nie wystarczy „zimny telefon”, mają świadomość, że relacje i szerokie znajomości przynoszą wymierne korzyści w rekomendacjach, poleceniach w sieci kontaktów. Szukają sposobów na zbudowanie pozytywnego wizerunku w mediach społecznościowych oraz konkretnych metod definiowania grup docelowych i skutecznego do nich dotarcia.

W trakcie szkolenia:

 • przeprowadzimy Cię przez budowę lub tunning własnej „wizytówki”, która będzie sprzedażowo zachęcała do kontaktu z Tobą,
 • nauczymy Cię pisać, w sposób umożliwiający znalezienie Cię przez potencjalnego klienta,
 • nauczymy Cię przeszukiwania i targetowania – czyli definiowania i budowania grup docelowych,
 • wypracujemy komunikację z nastawieniem na zimny i ocieplony kontakt z klientem – dowiesz się jak skorzystać z sieci twojej sieci ! by zwiększać grono potencjalnych partnerów biznesowych i klientów,
 • poznanie profesjonalnych, nowoczesnych sposobów na nawiązanie biznesowych relacji, przekładających się na sprzedaż.

Program szkolenia

W trakcie jednego dnia warsztatu zajmiemy się Twoim profesjonalnym profilem z punktu widzenia Twoich produktów i usług. W szczególności program szkolenia obejmuje:

 • Zasady działania LinkedIn, profile firmowe i indywidualne, komunikacja,
 • Dostępne narzędzia przeszukiwania, rozwijania wiedzy, inspiracji,
 • Skuteczne sposoby na dotarcie do szerokiego grona potencjalnych Klientów, m.in.: blogowy Pulse, efektowny SlideShare, grupy biznesowe, udział w eksperckich dyskusjach, komentowanie artykułów oraz płatna reklama.

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia obejmują 6 godzin lekcyjnych

Systemy

Szkolenia prowadzone są w systemie otwartym i zamkniętym:

W systemie otwartym, na sali szkoleniowej spotykają się uczestnicy z różnych firm i branż. Wspólnie budujemy profil, poznajemy narzędzia specyficznie dla własnej branży i organizacji, realizujemy opisane cele szkolenia.

Szkolenia zamknięte – w organizacji Klienta, zastanawiamy się nad celami social mediów w strategii promocji przedsiębiorstwa. Budujemy wspólnie podstawy do profilu firmowego i profili indywidualnych członków społeczności firmowej dla uzyskania spójności przekazy głównych wartości dla potencjalnych klientów. Budujemy i optymalizujemy metody dotarcia do klientów za pomocą dostępnych w LinkedIn narzędzi

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia zostanie zrealizowana w ciągu jednego dnia szkoleniowego (8 godzin).

Koszt szkolenia

 • 600 netto/osobę (słownie: tysiąc dwieście)
 • 500 netto/osobę (słownie: tysiąc sto) – dla klientów ESQULA

Dowiedz się TUTAJ jaki możesz uzyskać rabat!

Cena obejmuje koszty: materiałów szkoleniowych w wersji papierowej i multimedialnej, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, przerw kawowych oraz obiadu.