Na czym polega zarządzanie stresem w miejscu pracy?

Szkolenie otwarte

Przeprowadziliśmy szkolenie otwarte z zakresu gospodarki odpadami z uwzględnieniem zmian z 2018 roku oraz z zakresu wymagań ustawy o odpadach na przykładach praktycznych.

Asertywność w komunikacji

Szkolenie otwarte

Przeprowadziliśmy szkolenie otwarte z zakresu: Audytor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001.

Szkolenie otwarte

Przeprowadziliśmy szkolenie otwarte w zakresie gospodarki odpadami z uwzględnieniem zmian z 2018 roku – wymagania ustawy o odpadach na przykładach praktycznych, we Wrocławiu.