pracodawca

Jakie są podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP?

Obowiązkiem pracodawcy jest ochrona zdrowia i życia swoich pracowników. Bez względu na to, ile osób zatrudnia, ma zapewnić im higieniczne i bezpieczne warunki pracy. Podstawowe wymagania w tym zakresie reguluje Kodeks pracy. Kogo chronią przepisy BHP? Zgodnie z prawem pracodawca musi zapewnić odpowiednie warunki pracy osobom zatrudnionym w jego firmie na podstawie stosunku pracy, umowy…