zarządzanie

Czym jest muda w procesie zarządzania?

Muda to japońskie określenie na coś, co jest bezużyteczne lub zbędne. Przyjęło się tłumaczyć je jako marnotrawstwo lub stratę. Muda jest jednym z trzech podstawowych zwrotów, które służą do wyznaczania nieefektywnych działań zgodnie z zarządzaniem typu lean management oraz Systemem Produkcyjnym Toyoty. Czym jest muda? Muda oznacza każdą akcję, która zużywa zasoby, lecz nie generuje…