Czynniki uciążliwe podczas robót budowlanych

RODO w BHP

Od 25 maja 2018 roku regulacje RODO mają zastosowanie w działach personalnych i służby BHP. Stosowanie tych przepisów nadal budzi wiele wątpliwości. Unijne rozporządzenie (zwane popularnie RODO) oraz polska ustawa o ochronie danych osobowych weszły w życie już sześć miesięcy temu. Niestety, upływ czasu nie zmniejsza liczby błędnych interpretacji czy nadinterpretacji przepisów. Z absurdalnymi sytuacjami…