audyt

Audyt jakości – jaka jest jego rola?

Audyt wewnętrzny jest podstawowym narzędziem weryfikacji w każdym przedsiębiorstwie, w którym stosowany jest system zarządzania jakością i w którym wprowadzona została norma ISO 9001. Zgodnie z kodeksem etyki opracowanym przez Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA, audyt powinien opierać się na prawości, obiektywizmie, poufności i kompetencji. Dzięki ustrukturyzowanym mechanizmom rewizji możliwa jest obiektywna ocena procesów zachodzących w firmie. Docelowo audyt…