norma-iso-14001-zalozenia

Najważniejsze założenia ISO 14001

Norma ISO 14001 to zbiór wymagań i wytycznych dotyczących organizacji systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach oraz w instytucjach, pozwalającego na realizację celów z zakresu ochrony środowiska. Historia ISO 14001 Prace nad opracowaniem międzynarodowych standardów dotyczących ochrony środowiska toczyły się na forum Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) od 1993 roku. Norma ISO 14001 została opracowana na bazie wcześniejszych regulacji…