swiadectwo-efektywnosci-energetycznej

Świadectwo efektywności energetycznej – czym jest?

O świadectwo efektywności energetycznej, zwane też białym certyfikatem, mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które – realizując przedsięwzięcie modernizacyjne – uzyskały odpowiedni poziom efektu energetycznego. Zdobycie takiego świadectwa to okazja do pozyskania funduszy na modernizację, której celem musi być zwiększenie efektywności energetycznej. Efektywność energetyczna jest tutaj rozumiana jako stosunek uzyskanej w typowych warunkach użytkowania wielkości efektu użytkowego danego…