szkolenie-bhp-dla-pracowników

Szkolenia BHP dla pracodawców – najważniejsze informacje

Polskie prawo nie tylko nakłada na pracodawców obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (w tym organizacji szkoleń z tego zakresu), ale także obliguje ich samych do odbycia szkolenia BHP, które powinno być okresowo powtarzane. Jakie zagadnienia są poruszane w ramach takiego szkolenia i jakie są jego główne cele? Zainteresowanych zapraszamy do lektury najnowszego artykułu!…