Sprzedaż bezpośrednia – spotkanie handlowe

Cel szkolenia: Poznanie i zrozumienie filozofii oraz zachowań klientów w relacji z handlowcami dla zabezpieczenia własnych wyłącznie interesów, bez jakichkolwiek intencji zakupowych, Zbudowanie warsztatu pracy sprzedawcy w ujęciu niezbędnych etapów spotkania handlowego dla uzyskania jego optymalnego efektu końcowego – struktura i cele dla każdego etapu spotkania z klientem Wypracowanie konkretnych sformułowań na gry i kombinacje…

Aktywność w social mediach – sprzedaż

Czy można dzisiaj bagatelizować potencjał mediów społecznościowych w kreowaniu sprzedaży? Jak efektywnie wykorzystywać LinkedIn do inicjacji działań sprzedażowych, budowania własnej marki i poszukiwania nowych leadów? Cel i korzyści szkolenia: Media społecznościowe są jednym z najefektywniejszych narzędzi do komunikowania marki – a konkretnie tego, co możemy zaoferować naszym klientom. Należy jednak pamiętać, że nie powinny być…

Sprzedaż telefoniczna

Skuteczna sprzedaż w rozmowie telefonicznej, efektywne metody pozyskiwania Klientów w zimnej rozmowie telefonicznej – czyli jak rozmawiać z Klientem, który nie oczekuje na kontakt od Ciebie? Cel szkolenia: Zbudowanie własnego konceptogramu rozmowy telefonicznej, gotowej struktury do natychmiastowego wykorzystania, Poznanie mechanizmów pokonywania oporu na pierwszej linii kontaktów – metody pracy z sekretariatem, Opracowanie banku obiekcji z…

Zarządzanie stresem w miejscu pracy

SzkolenieStres jest bardzo istotną i powszechną uciążliwością związaną z miejscem pracy. Może on nie tylko rujnować zdrowie pracowników, ale też kondycję firmy. Jak być szczęśliwym w miejscu pracy i czy jest to możliwe? Czy praca może dawać szczęście? Wynikiem stresu bywają nieuzasadnione przejawy agresji u pracowników, odmowa wykonywania zadań lub wycofywanie się z nich, obwinianie…

Skuteczna komunikacja jako podstawowe narzędzie kierowania

Skuteczna komunikacja interpersonalna Komunikacja interpersonalna jest podstawą naszych relacji z drugim człowiekiem. Każdy z nas codziennie porozumiewa się z wieloma ludźmi robiąc to w sposób świadomy lub nieświadomy. Jest to jedna z ważniejszych i oczywistych umiejętności. Jesteśmy przekonani, że wszystko to, co mówimy, dociera do naszego rozmówcy w zgodzie z naszą intencją. Dopiero, gdy pojawiają…

Sztuka skutecznych negocjacji – doskonalenie umiejętności

Negocjacje Proces komunikacji, zarówno międzyludzkiej jak i marketingowej nierozerwalnie jest związany z prowadzeniem rozmów, sporów i uzgodnień. Stąd integralną częścią tego procesu są negocjacje. Roger Fischer i William Ury traktują negocjacje jako „dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia, gdy niektóre przynajmniej interesy zaangażowanych stron są konfliktowe.” Negocjacje to sekwencja wzajemnych posunięć, poprzez…

Wymagania prawne z zakresu ochrony środowiska. Kompendium wiedzy dla specjalisty

Mnogość regulacji prawnych, ich stopień skomplikowania, ale przede wszystkim częstotliwość wprowadzanych zmian powodują, że ich stały monitoring staje się znacznym utrudnieniem. Na początku września 2018 r. została znowelizowana ustawa o odpadach, która wprowadza liczne zmiany w zakresie gospodarki odpadami. Głównym celem nowelizacji jest podniesienie standardów bezpieczeństwa w zakresie magazynowania odpadów, co bezpośrednio przełoży się na…

Podstawy ADR dla specjalistów BHP i ochrony środowiska

Obowiązki uczestników przewozu towarów niebezpiecznychCzy zdarzyło się Państwu zostać zaskoczonym podczas audytu pytaniem o uczestnictwo Państwa organizacji w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych? Czy zdarzyło się Państwu zadać sobie pytanie o to czy będąc użytkownikiem chemikaliów mają Państwo jakieś dodatkowe obowiązki związane z operacjami transportowymi, poza znanymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska? Czy…

Gospodarka odpadami z uwzględnieniem zmian z 2018 roku
wymagania ustawy o odpadach na przykładach praktycznych

Szkolenie Na początku września 2018 r. została znowelizowana ustawa o odpadach, która wprowadza liczne zmiany w zakresie gospodarki odpadami. Głównym celem nowelizacji jest podniesienie standardów bezpieczeństwa w zakresie magazynowania odpadów, co bezpośrednio przełoży się na zwiększenie obciążeń po stronie przedsiębiorców prowadzących działalność w tym zakresie. Jedną z istotniejszych, a jednocześnie budzącą największe obawy zmian w…