Czym jest coaching?

Coaching stanowi pewnego rodzaju proces wspierania danej osoby w celu nakłonienia jej do głębszego zrozumienia swojej sytuacji, znalezienia nowych perspektyw i możliwości, a także odpowiedzi i rozwiązań, które pozwolą na skuteczne zrealizowanie określonych postanowień.