Audit czy audyt?

Wiele osób zajmujących się tematyką zarządzania jakością często stosuje zamiennie dwa słowa audit i audyt. Posługiwanie się każdym z tych słów w odniesieniu to tego samego terminu budzi jednak sporo kontrowersji. Dylemat ten wynika przede wszystkim z faktu, iż zgodnie ze wszystkimi słownikami języka polskiego słowo audit jest formą niepoprawną. Za właściwą gramatycznie powszechnie uważa…