Czy w zakresie urządzeń zawierających czynniki chłodnicze, np. posiadanej klimatyzacji, firma ma obowiązki co do uzyskiwania certyfikatów niezbędnych do obsługi i serwisowania?

Poruszany obszar reguluje Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Rozważać możemy tu dla firmy poniższe scenariusze. Ustawa nie przewiduje obowiązku posiadania odpowiednich certyfikatów dla podmiotów, które są jedynie operatorami tego typu urządzeń. Ich obowiązkiem jest zlecanie czynności związanych z serwisem i prawidłowym działaniem…