Praktyczne podejście do spełnienia wymagań oraz certyfikacji na zgodność z normą ISO 9001:2015

Początki budowy i poddania certyfikacji systemów zarządzania jakością według normy ISO 9001 sięgają roku 1993.

Proces ten rozpoczęły duże zakłady produkcyjne, później jednak znacznie zwiększył się udział małych i średnich firm posiadających certyfikowane systemy zarządzania jakością. Obecnie funkcjonują one we wszystkich obszarach życia gospodarczego a szczególnie dynamicznie rozwijają się w obszarze szeroko rozumianych usług. Są już niemal standardem również w sferze szkolnictwa, administracji czy ochrony zdrowia.

W związku z upowszechnieniem się systemów ISO, pojawia się na ten temat coraz więcej głosów i opinii zarówno pozytywnych, jak i krytycznych. Firmy, które wdrożyły wymagania normy często mówią o korzyściach takich jak uporządkowanie działań podejmowanych w firmie oraz większej powtarzalności procesów i wyrobów. Najczęściej formułowanymi zarzutem jest z kolei duża ilość dokumentów, biurokracja, a także to, że ISO 9001 jest już produktem masowym więc nie jest do końca jasna wartość samego certyfikatu.

Z całą pewnością można jednak stwierdzić, że są organizacje, którym udało się zbudować przyjazny system zarządzania jakością, który pomaga jej funkcjonować we wszystkich obszarach i daje jej wiele korzyści. Istnieją niestety również organizacje, gdzie nie zbudowano żadnego systemu ale opracowano pewną dokumentację, która zwykle rozmija się z rzeczywistymi działaniami organizacji. Stykając się z takim pozornym systemem a w zasadzie brakiem systemu w danej organizacji wysuwa się ogólne zarzuty do wszystkich organizacji, które posiadają systemy a nawet do założeń samej normy ISO.

Celem naszego szkolenia jest wprowadzenie w tematykę zarządzania jakością, przedstawienie wymagań normy ISO 9001:2015, a także przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej budowy efektywnego systemu. Na szkoleniu dowiedzą się Państwo jak osiągnąć maksimum korzyści z wprowadzenia systemu zarządzania jakością, wykorzystując w pełni potencjał organizacji. Jednocześnie zwrócimy uwagę na optymalne podejście do sporządzania dokumentacji systemowej. Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób chcących zapoznać się z wymaganiami normy oraz przygotowujących się do szkolenia audytorów wewnętrznych.

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do jakości
  • Czym jest dobra i zła jakość?
  • 14 zasad filozofii Deminga
  • Zasady zarządzania jakością
 • Ciągłe doskonalenie w systemach zarządzania
 • Geneza norm ISO serii 9000
  • Powiązania z innymi normami ISO
  • Zasady certyfikacji systemu zarządzania
 • Budowa systemu zarządzania jakością
  • Określenie zakresu systemu
  • Dopuszczalne wyłączenia
 • Podejście procesowe w normie ISO 9001:2015
  • Identyfikacja procesów oraz ich powiązanie
  • Określenie klientów i dostawców w procesie
  • Metody monitorowania procesów
  • Nadzór nad procesami zleconymi na zewnątrz
 • Dokumentacja systemu
  • Nadzór nad dokumentami i zapisami
  • Udokumentowane procedury i zapisy wymagane przez normę ISO 9001:2008
 • Odpowiedzialność kierownictwa
  • Polityka jakości, Cele dotyczące jakości
  • Przegląd wykonywany przez kierownictwo
 • Zarządzanie zasobami
 • Realizacja wyrobu:
  • Planowanie
  • Procesy związane z klientem
  • Projektowanie i rozwój
  • Zakupy, zasady kwalifikacji i oceny dostawców
  • Nadzór nad realizacją produkcji/usług
  • Nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym
 • Monitorowanie i pomiary w systemie zarządzania jakością
  • Badanie zadowolenia klienta
  • Monitorowanie procesów systemu zarządzania jakością oraz monitorowanie wyrobów
 • Audyty wewnętrzne
  • Jak wykorzystać audyty do skutecznego monitorowania systemu?
  • Planowanie i nadzorowanie realizacji audytów
  • Główne zasady prowadzenia audytów wewnętrznych
 • Nadzór nad wyrobem niezgodnym
 • Działania korygujące i zapobiegawcze – narzędzia do doskonalenia systemu
 • Przygotowanie do audytu certyfikującego

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia dobierana jest w zależności od poziomu zaawansowania uczestników i obejmuje jeden lub dwa dni szkoleniowe (8 lub 16 godzin lekcyjnych).