Przeprowadziliśmy szkolenie w zakresie wymagań prawnych dotyczących fluorowanych gazów cieplarnianych dla firmy Electrolux Poland sp. z o.o.