Przeprowadziliśmy szkolenie w zakresie wymagań nowej normy ISO 14001:2015 dla firmy Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o.