Przeprowadziliśmy szkolenie otwarte w zakresie gospodarki odpadami po zmianach – wymagania ustawy o odpadach na przykładach praktycznych we Wrocławiu