Przeprowadziliśmy szkolenie w zakresie audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015