Przeprowadziliśmy szkolenie dla audytorów wewnętrznych w zakresie systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015