Przeprowadziliśmy szkolenie otwarte w zakresie wymagań prawnych zarządzania emisjami do powietrza w zakładach przemysłowych we Wrocławiu