Przeprowadziliśmy konsultacje dotyczące użytkowników urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane – BDS dla firmy JTI Polska sp. z o.o