Energia jest niezbędna naszym firmom do funkcjonowania. Konieczne jest jej racjonalne użytkowanie, szczególnie tam, gdzie zużywa jej się najwięcej, np. w zakładach produkcyjnych. W kwestii tej ogromne znaczenie ma również bezpieczeństwo, jakie muszą mieć zapewnione prace przy urządzeniach elektroenergetycznych.

Przeprowadzimy Cię przez regulacje dot. energii w firmie

„Energia” czy „urządzenie energetyczne” w firmie to pojęcia znacznie szersze niż nam się może wydawać. Jednego wszyscy są pewni – warto racjonalnie energią gospodarować. Nasze szkolenia dedykowane dla firm wskażą na przykładach, jak zorganizować to systemowo i bezpiecznie.

Zapisz się już dziś na najbliższe szkolenie!

Wybierz szkolenie

Energia - zagadnienia do rozwagi

Norma ISO 50001:2011 jest niezbędna w stworzeniu systemu zarządzania energią. Zmierza ku racjonalizacji wykorzystania energii w każdym podmiocie, który według niej wprowadzi zarządzanie energią. Szkolenie wskaże, jak zaprojektować system i zaangażować wszystkie służby na każdym szczeblu organizacji. Każdy poziom ma tu swoją rolę do odegrania. Stąd szkolenia dla managerów będą istotną wskazówką, również poprzez nacisk kładziony na ich rolę w zapewnieniu mediów o wymaganych parametrach dla działów utrzymania ruchu czy głównego energetyka. Pomożemy w identyfikacji obszarów znaczącego zużycia energii oraz wymagań prawnych, które ich dotyczą. Zwrócimy także uwagę na nietypowe aspekty, jak choćby fakt, że IT częstokroć również dotyczą te regulacje.

Zużycie energii ma istotny wpływ także na środowisko, ale nie tylko – pokażemy, które elementy warto zintegrować z innymi systemami ISO w celu uzyskania efektu synergii. Szkolenia dla audytorów wewnętrznych będą ich wspierać aktualną wiedzą, stanem prawnym, jak i interpretacjami dotyczącymi codziennego zastosowania. Pomyśleliśmy również o tych, którzy dopiero przygotowują się do tej roli. Pamiętać trzeba o obowiązkach, jakie musi wypełniać pełnomocnik, audytor wewnętrzny i uczestnik zespołu energetycznego. Tym, którzy zarządzają i prowadzą prace przy urządzeniach elektroenergetycznych szkolenie wskaże najnowsze regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy w energetyce.

W sposób jasny i zrozumiały przełożymy wpływ polityki energetycznej na poziomie Unii Europejskiej na uregulowanie prawne w Polsce, a co za tym idzie skutki dla naszych firm. Przedstawimy najważniejsze zmiany przepisów, przede wszystkim w Prawie energetycznym, które jest podstawowym aktem prawnym, regulującym funkcjonowanie rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego w Polsce. Z pewnością wielu uczestników zaciekawi analiza wszelkich aspektów związanych z tzw. białymi certyfikatami. Ustawie o efektywności energetycznej poświęcamy bardzo dużo uwagi.