Prawo ochrony środowiska to wymagająca i szeroka dziedzina. Samodzielne poznawanie przepisów z zakresu ochrony środowiska może być czasochłonne oraz w efekcie nie przynieść oczekiwanych rezultatów. Dlatego zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty szkolenia Akademii EcoMS w tej dziedzinie. Ochrona środowiska i związane z nią przepisy nie stanowią dla naszych ekspertów problemu.

Szkolenie z zakresu ochrony środowiska - tematyka kursów

O tym, że ochrona środowiska nie jest tematem łatwym, świadczy rozległość obszaru, którego dotyczą szkolenia. Ochrona środowiska to między innymi znajomość wymagań dotyczących fluorowanych gazów cieplarnianych, obowiązków przedsiębiorców w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zasad gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, a także tematyka standardów emisyjnych. Szkolenia z ochrony środowiska obejmują również takie zagadnienia jak podsumowanie przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska w kwestiach odpadów czy opakowań.. To część oferowanych przez Akademię EcoMS szkoleń z ochrony środowiska. Zapraszamy do zapoznania się z innymi naszymi propozycjami.

Zapraszamy na szkolenia

Ochrona środowiska to obszar częstych zmian. Śledzenie i zrozumienie tych modyfikacji może być trudne dla osób, które bezpośrednio nie są związane z branżą. Dlatego proponujemy przedsiębiorcom skorzystanie z ofert szkoleń z prawa ochrony środowiska. Specjaliści Akademii EcoMS w sposób profesjonalny i usystematyzowany pomogą przyswoić wiedzę w tej dziedzinie oraz wskażą praktyczne aspekty omawianych zagadnień. Znajomość regulacji dotyczących ochrony środowiska usprawni pracę firmy, pozwoli również uniknąć konsekwencji wynikających z nieznajomości obowiązujących przepisów. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą szkoleń z zakresu ochrony środowiska proponowanych przez Akademię EcoMS oraz skorzystania z wiedzy i doświadczenia naszych profesjonalnych trenerów.

Wybierz szkolenie

Ochrona środowiska

Szkolenia dla audytorów wewnętrznych, specjalistów ds. ochrony środowiska i bhp największy nacisk kładą na zmieniające się przepisy prawne.

Przepisy prawne w zakresie ochrony środowiska mają wiele źródeł, a do tego zmieniają się dynamicznie. Wystarczy nadmienić, że w samym 2014 roku Ustawa Prawo ochrony środowiska była nowelizowana 6 razy, a pojawiły się też całkowicie nowe regulacje w zakresie gospodarki opakowaniami.

Poruszane tematy

Ogrom przepisów szeroko rozumianej ochrony środowiska po naszym szkoleniu stanie się bardziej przejrzysty i racjonalnie dostosowany do konkretnych dziedzin życia firmy. Audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania oraz audytor wewnętrzny ISO 14001:2015 zaznajomią się też z ostatnimi zmianami w swoim obszarze, jak choćby nowa norma ISO 14001:2015.

W zakresie ochrony środowiska organizujemy również szkolenia dedykowane, szkolenia dla kadry kierowniczej, która nie dość, że prowadzi nadzór, to jeszcze ma w swojej gestii funkcję przedstawiciela kierownictwa, a więc pełnomocnika. Dotyczy ich jednak przede wszystkim zarządzanie, w tym sterowanie operacyjne, znaczącymi aspektami środowiskowymi.

Osoby, do których odnoszą się przy codziennej pracy tematy gospodarki wodno-ściekowej, fluorowanych gazów cieplarnianych, IPPC, ADR, baterii i akumulatorów uzupełnią, zaktualizują swoją wiedzę, jak również znajdą rozwiązanie dla wielu zawiłości. Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska w kontekście wdrożenia zapisów dyrektywy IED nie będzie miała przed Tobą tajemnic. Nadal wiele emocji wzbudza temat gospodarowania odpadami opakowaniowymi, ale również ogólnie gospodarka odpadami. Szkolenie przybliży praktyczne wymagania ustawy o odpadach.

Znajdź interesujący Cię zakres i zapisz się na szkolenie już teraz! Twoja praca stanie się wtedy znacznie łatwiejsza.