Sprzedaż bezpośrednia – spotkanie handlowe

Cel szkolenia:

  • Poznanie i zrozumienie filozofii oraz zachowań klientów w relacji z handlowcami dla zabezpieczenia własnych wyłącznie interesów, bez jakichkolwiek intencji zakupowych,
  • Zbudowanie warsztatu pracy sprzedawcy w ujęciu niezbędnych etapów spotkania handlowego dla uzyskania jego optymalnego efektu końcowego – struktura i cele dla każdego etapu spotkania z klientem
  • Wypracowanie konkretnych sformułowań na gry i kombinacje klientów utrudniających nawiązanie relacji i efektywną sprzedaż.