ergonomia-w-biurze

Ergonomia w biurze

Ergonomiczne stanowiska pracy – korzyści dla firmy i pracowników  Ergonomiczne stanowisko pracy to klucz do dobrego samopoczucia pracowników. W dzisiejszym wpisie podpowiemy jak zorganizować przestrzeń biurową, aby pracownicy czuli się w niej komfortowo i działali efektywnie. Ergonomia jest nauką, która zajmuje się dostosowaniem pracy do możliwości psychofizycznych człowieka. Ergonomiczne stanowiska pracy przynoszą korzyści zarówno pracownikom,…

Czynniki uciążliwe podczas robót budowlanych

Czynniki uciążliwe podczas robót budowlanych

Poza czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi odpowiadającymi odpowiednio za wypadki i choroby zawodowe, istnieje jeszcze trzecia, nierzadko pomijana grupa czynników, które wprawdzie nie powodują trwałych uszczerbków na zdrowiu, ale przyczyniają się do spadku wydajności i pogorszenia samopoczucia pracowników. Mowa tu o tzw. czynnikach uciążliwych. W dzisiejszym wpisie postaramy się im bliżej przyjrzeć w kontekście pracy na…

Co obejmuje dozór techniczny urządzeń?

Co obejmuje dozór techniczny urządzeń?

Dozór techniczny – czym jest i jakie urządzenia mu podlegają? Dozorowi technicznemu podlegają urządzenia, które stwarzają zagrożenie dla życia, zdrowia oraz mienia i środowiska na skutek: rozprężania cieczy lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem innym niż atmosferyczne, wyzwolenia energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ładunków, bądź też rozprzestrzeniania się materiałów niebezpiecznych podczas ich…

Magazynowanie materiałów niebezpiecznych

Magazynowanie materiałów niebezpiecznych

Materiały niebezpieczne to przede wszystkim substancje i mieszaniny chemiczne, które niewłaściwie użytkowane mogą zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi oraz prowadzić do poważnych zniszczeń i szkód materialnych. Są one klasyfikowane w jednej z 11 klas  zagrożeń i obejmują m.in. materiały wybuchowe, materiały promieniotwórcze, gazy (np. duszące, palne, trujące) materiały ciekłe zapalne i materiały stałe zapalne. W…

Zasady bezpiecznej pracy na budowie

Pracownicy budowlani są narażeni na szereg czynników szkodliwych i niebezpiecznych. Można tu wymienić choćby konieczność pracy na wysokości, śliskie lub nierówne powierzchnie, ograniczone przestrzenie (dojścia, przejścia) czy drgania mechaniczne/wibracje. Ich wpływ może zostać jednak zminimalizowany poprzez stosowanie środków bezpieczeństwa i higieny pracy. Poniżej prezentujemy kilka kluczowych zasad pozwalających ograniczyć ryzyko wystąpienia wypadków bądź powstania choroby…

okresowe-szkolenia-bhp

Kto może przeprowadzić okresowe szkolenia BHP?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami pracodawcy są zobowiązani do organizowania okresowych szkoleń BHP dla pracowników. Częstotliwość realizowania tego obowiązku uzależniona jest od zajmowanego przez pracownika stanowiska i ma na celu utrwalenie wiedzy z zakresu BHP oraz zapoznanie uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w…