zarządzanie

Czym jest muda w procesie zarządzania?

Muda to japońskie określenie na coś, co jest bezużyteczne lub zbędne. Przyjęło się tłumaczyć je jako marnotrawstwo lub stratę. Muda jest jednym z trzech podstawowych zwrotów, które służą do wyznaczania nieefektywnych działań zgodnie z zarządzaniem typu lean management oraz Systemem Produkcyjnym Toyoty. Czym jest muda? Muda oznacza każdą akcję, która zużywa zasoby, lecz nie generuje…

komunikacja niewerbalna

Komunikacja niewerbalna i jej wpływ na relacje międzyludzkie

Komunikacja niewerbalna od zawsze była, jest i będzie nierozłącznym elementem naszego życia. Często jest jednak niedoceniana, a to właśnie mowa niewerbalna ma nierzadko dużo większy wpływ na rozmówcę niż same słowa. Aby to zobrazować, zadajmy sobie pytanie: czy zaufamy komuś, kto cały czas unika kontaktu wzrokowego? Mowa niewerbalna, oprócz codziennych rozmów, wpływa także na finalizowanie…

Nowym prawem w płonące odpady

W pierwszej połowie 2018 r. w całej Polsce wybuchło ok. 70 pożarów składowisk i miejsc magazynowania odpadów. To stanęło u podstaw lipcowej nowelizacji ustawy o odpadach oraz innych ustaw, która weszła w życie 5 września 2018 r. Większość pożarów nie była przypadkowa, zaś status miejsc zbierania oraz przetwarzania odpadów i pociągnięcie ich zarządców do odpowiedzialności…

owelizacja-normy-iso-50001

Nowelizacja normy ISO 50001

W celu ciągłego udoskonalania standardów obowiązujących w skali międzynarodowej, raz na jakiś czas normy jakościowe są aktualizowane. W sierpniu nowelizacja dotknęła normę ISO 50001, regulującą system zarządzania energią, odpowiedzialną za regulacje dotyczące efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Dlaczego wprowadza się nowelizację? W kontekście rosnącego zużycia energii w skali światowej niezbędne jest opracowanie najwyższej jakości systemów zarządzania energią, dzięki którym możliwe…

jakie-czynniki-moga-urtudniac-prace-biurowa

Jakie czynniki mogą utrudniać pracę biurową?

Praca biurowa jest powszechnie uznawana za lekką i dość bezpieczną. W rzeczywistości może powodować groźne skutki, jeśli warunki pracy są niewłaściwe – dotyczy to zarówno miejsca jak i charakteru wykonywanych obowiązków. Niektóre czynniki sprawiają również, że praca biurowa nie jest tak efektywna, jak byśmy tego chcieli. Praca biurowa – szkodliwe czynniki Na problemy ze zdrowiem…

Czynniki uciążliwe podczas robót budowlanych

RODO w BHP

Od 25 maja 2018 roku regulacje RODO mają zastosowanie w działach personalnych i służby BHP. Stosowanie tych przepisów nadal budzi wiele wątpliwości. Unijne rozporządzenie (zwane popularnie RODO) oraz polska ustawa o ochronie danych osobowych weszły w życie już sześć miesięcy temu. Niestety, upływ czasu nie zmniejsza liczby błędnych interpretacji czy nadinterpretacji przepisów. Z absurdalnymi sytuacjami…

audyt

Audyt jakości – jaka jest jego rola?

Audyt wewnętrzny jest podstawowym narzędziem weryfikacji w każdym przedsiębiorstwie, w którym stosowany jest system zarządzania jakością i w którym wprowadzona została norma ISO 9001. Zgodnie z kodeksem etyki opracowanym przez Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA, audyt powinien opierać się na prawości, obiektywizmie, poufności i kompetencji. Dzięki ustrukturyzowanym mechanizmom rewizji możliwa jest obiektywna ocena procesów zachodzących w firmie. Docelowo audyt…

W gąszczu wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska

Mnogość aktów prawnych, do tego wielokrotnie nowelizowanych, ale i brak świadomości istnienia określonych wymagań to najczęstsze powody, dla których firmy nie spełniają aktualnych wymogów prawnych w zakresie ochrony środowiska. Niejednokrotnie do zmiany tego stanu rzeczy niezbędne jest wsparcie z zewnątrz. Rejestracja, sprawozdawczość czy regularne dokonywanie pomiarów – o tego rodzaju obowiązkach przedsiębiorcy zapominają najczęściej, a…

komunikacja niewerbalna

Czy można usprawnić komunikację niewerbalną?

Czym jest i jaką funkcję pełni komunikacja niewerbalna? Wszyscy wiemy, jak ważna jest skuteczna komunikacja w codziennych interakcjach z ludźmi. Komunikacja niewerbalna jest zbiorem sygnałów i komunikatów, które wysyłamy poprzez nasze postawy, gesty, mimikę oraz emisję głosu,  mowa o tzw. czynnikach paralingwistycznych, do których zalicza się m.in. tempo mówienia, ton głosu oraz dźwięki nieartykułowane (niewyraźne). Ten rodzaj…

norma-iso-14001-zalozenia

Najważniejsze założenia ISO 14001

Norma ISO 14001 to zbiór wymagań i wytycznych dotyczących organizacji systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach oraz w instytucjach, pozwalającego na realizację celów z zakresu ochrony środowiska. Historia ISO 14001 Prace nad opracowaniem międzynarodowych standardów dotyczących ochrony środowiska toczyły się na forum Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) od 1993 roku. Norma ISO 14001 została opracowana na bazie wcześniejszych regulacji…