Energia – jej efektywne wykorzystanie ma podstawowe znaczenie dla rachunku kosztów organizacji, jak i dla środowiska naturalnego.

Pomoc w systemowym podejściu do tego, jak planować i realizować poprawę wyniku energetycznego dostarcza norma ISO 50001:2011 Systemy zarządzania energią, która powstała w oparciu o wypróbowane rozwiązania z innych standardów ISO.

Dlatego też jednym z elementów sprawdzenia poprawności działania systemu zarządzania są audyty wewnętrzne. Audytorami zostają osoby, które na co dzień nie zajmują się kwestiami związanymi z technicznymi aspektami zarządzania energią, często nie posiadają wykształcenia technicznego, nie znają zagadnień prawnych związanych z wykorzystaniem energii. Czy to oznacza, że nie mogą być dobrymi audytorami systemu zarządzania energią?

W trakcie szkolenia przedstawimy wymagania standardu ISO 50001, który będzie stanowiło kryterium audytów, jak również omówimy podstawowe wymagania prawne związane z wykorzystaniem energii – istotne z punktu widzenia zadania audytorskiego. Omówimy specyfikę systemów energetycznych i kwestie wpływające na efektywność ich działania. Następnie przedstawimy, i co najważniejsze przećwiczymy kolejne etapy procesu audytowania: przygotowanie do audytu i jego przeprowadzenie, jak również udokumentowanie wniosków z audytu w postaci raportu i kart niezgodności.

Korzyści wynikające ze szkolenia:

 • przygotowanie do efektywnego realizowania audytów systemu zarządzania energią,
 • omówienie funkcji i zadań audytora w kontekście wymagań normy ISO 50001:2011,
 • przedstawienie wymagań standardu ISO 50001:2011,
 • zdobycie umiejętności prawidłowego raportowania.

Program szkolenia

 • Wymagania dotyczące systemu  zarządzania energią ISO 50001:
  • Wymagania ogólne, różnice w porównaniu z innymi systemami ISO (zarządzanie jakością, środowiskiem)
  • Odpowiedzialność kierownictwa – podstawą funkcjonowania SZE
  • Polityka energetyczna – dokumentem zobowiązującym organizację do doskonalenia
  • Planowanie energetyczne – czyli jak wyszukiwać, a następnie przekształcać dane wejściowe w skuteczny i mierzalny proces systemu zarządzania energią
  • Wdrażanie i funkcjonowanie – budowanie systemu na podstawie danych wyjściowych z przeglądu energetycznego
  • Sprawdzanie – jak monitorować i oceniać funkcjonujący w organizacji SZE
  • Przegląd zarządzania – narzędzie do doskonalenia systemu
 • Wymagania prawne w zakresie wykorzystania energii
  • Jakie podstawowe wymagania powinien audytor znać dla oceny prawidłowej identyfikacji wymagań przez audytowanego (prawo energetyczne, efektywność energetyczna, prawo budowalne, UDT) ?
 • Audyt systemu zarządzania energią – specyfika audytów
  • Na jakie zagadnienia związane z poprawą efektywności energetycznej powinien zwrócić uwagę audytor wewnętrzny?
  • Jakich dowodów powinien oczekiwać audytor dla potwierdzenia, że system zarządzania energią został prawidłowo zaplanowany (m.in. przegląd energetyczny, energia bazowa)?
 • Planowanie audytów wewnętrznych – tworzenia programu audytów wewnętrznych systemu zarządzania energetycznego
  • Jak wykorzystać różne kompetencje audytorów?
  • Jak zintegrować z istniejącym planem audytów
 • Kwalifikacje audytorów wewnętrznych systemu zarządzania energetycznego
  • Jakie kwalifikacje są kluczowe dla skutecznej realizacji audytów?
  • Jak zaplanować rozwój kwalifikacji?
 • Przygotowanie się do audytu
  • Jak przygotować listę kontrolną i z niej korzystać?
  • Jak przygotować plan audytu?
 • Przeprowadzenie audytu
  • Jak przeprowadzić spotkanie otwierające i zamykające: formalne i mniej formalne?
  • Jaka jest metoda zbierania i dokumentowania dowodów audytowych?
  • Jak zadawać pytania i z jakimi trudnymi sytuacjami audytowymi można się spotkać?
  • Jak pisać notatki, aby szybko i skutecznie wykorzystać je do poprowadzenia spotkania zamykającego i sporządzenia raportu z audytu?
  • Jak określać niezgodności, spostrzeżenia, potencjały do doskonalenia?
 • Dokumentowanie audytów
  Jak prawidłowo sformułować wnioski w postaci raportu, niezgodności?
 • Egzamin – pozytywny wynik upoważni nas do wystawienia Certyfikatu audytora wewnętrznego systemu zarządzania energia zgodnego z ISO 50001:2011.

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia obejmują dwa dni szkoleniowe (16 godzin lekcyjnych)

Szkolenie poprowadzi

Anna Kominek

Więcej informacji o trenerze znajdziesz TUTAJ.

Terminy

Sprawdź w kalendarzu na kiedy zaplanowano najbliższe szkolenie otwarte.

Szkolenie nie jest obecnie zaplanowane? Napisz do nas!