Ochrona przed hałasem w świetle przepisów bhp

Ochrona przed hałasem w świetle przepisów BHP

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz.U.2005.157.1318) na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia pracownikom ochrony przed zagrożeniami związanymi z narażeniem na hałas. Dla urzeczywistnienia tego celu pracodawca dysponuje różnego typu środkami, które powinny być wdrażane w następującej kolejności: redukcja hałasu u źródła jego…