Monotonia pracy na stanowisku biurowym

Monotonia pracy na stanowisku biurowym

Zanim zajmiemy się krótkim omówieniem zagadnienia monotonii pracy na stanowisku biurowym, przedstawimy różnicę pomiędzy warunkami uciążliwymi a szkodliwymi w procesie pracy. Terminy „czynnik uciążliwy” oraz „czynnik szkodliwy” zostały zdefiniowane w Polskiej Normie PN-N-18004:2001: System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wytyczne. Zgodnie z normą czynnik uciążliwy to czynnik, którego oddziaływanie na pracującego może spowodować złe samopoczucie…