Rodzaje szkoleń bhp

Rodzaje szkoleń BHP

Szkolenia BHP dzieli się zasadniczo na dwa rodzaje: wstępne i okresowe. Szkolenie wstępne dzielimy z kolei na instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy. Instruktaż ogólny Rolą szkolenia wstępnego ogólnego, czyli innymi słowy instruktażu ogólnego, jest zaznajomienie pracowników z podstawowymi zasadami i normami bezpieczeństwa w danym zakładzie pracy, w tym również z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.…