W jaki sposób informować pracowników o wynikach badań środowiska pracy?

W jaki sposób informować pracowników o wynikach badań środowiska pracy?

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom warunków pracy zgodnych z przepisami BHP. Związana jest z tym konieczność przeprowadzania badań i pomiarów tych czynników, które mogą być szkodliwe dla zdrowia, powodować choroby i zaburzać środowisko pracy. Zgodnie z przepisami, pracodawca musi zorganizować odpowiednie badania oraz pomiary. Ich wyniki powinny być rejestrowane, przechowywane oraz udostępniane do wiadomości…