Pomiary oświetlenia na stanowisku pracy

Pomiary oświetlenia na stanowisku pracy – jak często należy wykonywać?

Każdy pracodawca, niezależnie od branży, ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom warunki pracy zgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepisy opisują na przykład ilość przestrzeni, którą powinien dysponować pracownik oraz określają zasady postępowania w przypadku wyjątkowo trudnych i uciążliwych warunków pracy. Jednym z elementów stanowiska pracy jest oświetlenie. Najczęściej stosowane jest elektryczne, chociaż – z…