Zakończenie okresu przejściowego dla kart charakterystyki i oznakowania środków chemicznych

Zakończenie okresu przejściowego dla kart charakterystyki i oznakowania środków chemicznych

Karta charakterystyki to dokument, w którym znajdują się informacje dotyczące zagrożeń, które może spowodować dany produkt – substancja albo mieszanina chemiczna. W karcie charakterystyki umieszczane są również dane o właściwościach fizykochemicznych preparatu. Jej najważniejszą funkcją jest informowanie o ryzyku związanym z użytkowaniem substancji oraz sposobach zapobiegania niebezpieczeństwu. W karcie charakterystyki powinny znaleźć się instrukcje postępowania…