Nowe prawo wodne – zmiany

Nowe prawo wodne – zmiany

Prawo wodne to zbiór prawnych reguł, które opisują zasady gospodarowania wodami. W polskim systemie prawnym ten termin funkcjonuje od 1962 roku, choć pierwszym aktem prawnym opisującym to zagadnienie była Ustawa wodna z 1922 roku. Przez kilkanaście lat w Polsce obowiązywało Prawo wodne z 2001 roku, które wdrażało w naszym kraju Ramową Dyrektywę Wodną. Ramowa Dyrektywa…