Koordynator ds. BHP – kim jest, kiedy go wyznaczamy, obowiązki

Koordynator ds. BHP – kim jest, kiedy go wyznaczamy, obowiązki

W artykule 208 Kodeksu pracy (dział dziesiąty, Bezpieczeństwo i higiena pracy) pojawia się funkcja tak zwanego koordynatora. Zgodnie z wymaganiami – jeśli w jednym miejscu swoje obowiązki wykonują osoby zatrudnione u różnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek współpracować między sobą w zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków pracy wszystkim swoim pracownikom– powinni oni ustalić zasady postępowania w…